اسکانیا آر 420 مدل 2012 قیمت فقط کله کد : 8096

2,010,000,000 تومان

اسکانیا آر 420

مدل 2012

تیپترونیک

یورو 5

کارکرد : 730.000

کد : 8096