اسکانیا آر 440 مدل 2008 قیمت فقط کله کد : 8124

1,390,500,000 تومان

اسکانیا آر 440

مدل 2008

اتوماتیک

یورو 5

کارکرد : +1M

کد : 8124