اسکانیا آر 440 مدل 2010 قیمت فقط کله کد : 8149

1,740,000,000 تومان

اسکانیا آر 440

مدل 2010

اتوماتیک

یورو 5

کارکرد : 730.000

کد : 8149