اسکانیا آر 440 مدل 2011 قیمت فقط کله کد : 8112

1,596,500,000 تومان

اسکانیا آر 440

مدل 2011

دنده ای

یورو 5

کارکرد :900.000

کد :8112