اسکانیا آر 440 مدل 2012 قیمت فقط کله کد : 8144

2,500,000,000 تومان

اسکانیا ار 440

مدل 2012

اتوماتیک

یورو 6

کارکرد : +1M

کد : 8144