اسکانیا آر 440 مدل 2012 قیمت فقط کله کد : 8176

2,000,000,000 تومان

اسکانیا آر 440

مدل 2012

دنده ای

یورو 5

کارکرد : +1m

کد : 8176