اسکانیا آر 440 مدل 2012 قیمت فقط کله کد :8187

1,388,750,000 تومان

اسکانیا آر 440

مدل 2012

اتوماتیک

یورو 5

کارکرد :+1m

کد :8187