اسکانیا آر 440 مدل 2013 قیمت فقط کله کد : 8111

1,957,000,000 تومان

اسکانیا آر 440

مدل 2013

اتوماتیک

یورو 6

کارکرد : +1m

کد : 8111