اسکانیا آر 480 مدل سال 2009 قیمت فقط کله کد : 8216

1,406,250,000 تومان

اسکانیا آر 480

مدل 2009

اتوماتیک

یورو 5

کارکرد : +1m

کد : 8216