اسکانیا آر 480 مدل سال 2014 قیمت فقط کله کد : 8228

2,093,750,000 تومان

اسکانیا آر 480

مدل 2014

اتوماتیک

یورو 6

کارکرد : 830.000

کد : 8228