اسکانیا آر 480 مدل 2007 قیمت فقط کله کد : 8146

1,440,000,000 تومان

اسکانیا آر 480

مدل 2007

اتوماتیک

یورو 5

کارکرد : +1M

کد : 8146