اسکانیا آر 500 مدل سال 2007 قیمت فقط کله کد : 8226

1,500,000,000 تومان

اسکانیا آر 500

مدل 2007

دنده ای

یورو 5

کارکرد : +1m

کد : 8226