اسکانیا ار 400 مدل 2009 قیمت فقط کله کد : 8120

1,593,000,000 تومان

اسکانیا ار 400

مدل 2009

دنده ای

یورو 5

کارکرد : +1M

کد : 8120