اسکانیا ار 500 مدل 2008 قیمت فقط کله کد : 8121

1,493,500,000 تومان

اسکانیا ار 500

مدل 2008

دنده ای

یورو 5

کارکرد : +1M

کد : 8121