داف XF 105-460 مدل سال 2007 قیمت فقط کله کد : 8229

1,375,000,000 تومان

داف XF 105-460

مدل 2007

اتوماتیک

یورو 5

کارکرد : 900.000

کد : 8229