داف XF 106-460 مدل سال 2014 قیمت فقط کله کد : 8225

2,156,250,000 تومان

داف XF 106-460

مدل 2014

اتوماتیک

یورو 6

کارکرد : 865.000

کد : 8225