داف XF 106-460 مدل سال 2016 قیمت فقط کله کد : 8230

2,625,000,000 تومان

داف XF 106-460

مدل 2016

اتوماتیک

یورو 6

کارکرد : 789.000

کد : 8230