داف XF 106-510 مدل سال 2014 قیمت فقط کله کد : 8219

1,781,250,000 تومان

داف XF 106-510

مدل 2014

دنده ای

یورو 6

کارکرد : 955.000

کد : 8219