ولو اف اچ 480 مدل سال 2007 قیمت فقط کله کد : 8232

1,625,000,000 تومان

ولو اف اچ 480

مدل 2007

دنده ای

یورو 5

کارکرد : 612.000

کد : 8232