ولو 460 مدل سال 2006 قیمت فقط کله کد : 8200

1,150,500,000 تومان

ولو اف اچ 12 سری 460
مدل سال : 2006
یورو : 5
کارکرد : بیشتر از 1/000/000
اتوماتیک