ولوو اف اچ 440 مدل 2007 قیمت سروته با تریلی چادری کد : 7807

1,112,100,000 تومان

ولوو اف اچ 440

مدل سال : 2007

دنده ای

یورو 5

کارکرد :+1m

کد :7807